Κύριο περιεχόμενο

Αν η μάθηση δεξιοτήτων ημερήσιας διαβίωσης περιέχει ένα βαθμό δυσκολίας για τα φυσιολογικά παιδιά στα πρώιμα στάδια της ανάπτυξής τους, για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι μια συνεχής, επίπονη προσπάθεια τόσο για τα ίδια όσο και για τους οικείους τους.

Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας της Αυτόνομης Διαβιώσης  είναι ο εκπαιδευόμενος να καλλιεργήσει όλες τις δυνατές και αναδυόμενες δεξιότητες σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί να αυτονομηθεί
(αυτενεργώντας ή καθοδηγούμενος) και να προετοιμαστεί  για την κατάκτηση τεχνικών δεξιοτήτων και επαγγελματικής συνείδησης

Ειδικότερα µε το μάθημα επιδιώκεται να καλλιεργηθεί:

 • Η ανάπτυξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων για να ανταποκρίνεται στις δραστηριότητες
 • Η εκμάθηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής
 • Η κατάκτηση όλων των απαιτούμενων τεχνικών δεξιοτήτων προκειμένου ο μαθητής να αναπτύξει και να κατακτήσει την αυτονομία και την κοινωνικότητά
 • Η πλήρης οργάνωση δραστηριότητας
 • Η κινητοποίηση και η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευομένων

Αυτόνομη Διαβίωση

Η φιλοσοφία της αυτόνομης διαβίωσης βασίζεται σε 6  θεμελιώδεις αρχές :
 • Πληροφόρηση
 • Πρόσβαση
 • Στέγαση
 • Τεχνικά βοηθήματα
 • Προσωπική βοήθεια
 • Συμβουλευτική

Στόχος

«Αυτονομία» λέξη κλειδί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και ο κυριότερος στόχος. Αν η κοινωνική ερμηνεία της αναπηρίας μπορεί να οριστεί κυρίως ως εξάρτηση από τους άλλους,  η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ως προσπάθεια μείωσης αυτής της εξάρτησης με στόχο τη μεγαλύτερη κατά το δυνατό αυτονομία.

Ειδικότερα στα τμήματα αυτόνομης διαβίωσης δίνεται βαρύτητα:

 • Στη πρόσβαση κάθε ατόμου στην πληροφόρηση ανάλογα με τον τομέα που έχει επιλέξει να ασχοληθεί (για παράδειγμα αναζήτηση πληροφοριών μέσω H/Y επισκέψεις στην βιβλιοθήκη της πόλης μας για εξεύρεση πληροφοριακού υλικού κ.α.)
 • Πρόσβαση και εξοικείωση κάθε ατόμου με πηγές και χώρους όπου αυτό μπορεί να επιτευχθεί (για παράδειγμα επισκέψεις σε τοπικές επιχειρήσεις, εταιρείες και οργανισμούς για μελέτη του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας τους).
 • Εξοικείωση και ανεξαρτησία κάθε ατόμου στη διαβίωση εντός των χώρων του σπιτιού (για παράδειγμα ασφαλής χρήση ηλεκτρικών συσκευών, οργάνωση και τακτοποίηση των προσωπικών αντικειμένων κ.α.)
 • Αλληλοβοήθεια και συνεργασία κάθε ατόμου τόσο με τον εκπαιδευτή όσο και με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας με σκοπό την αυτοβελτίωση την ανταλλαγή γνώσεων και την κοινωνικοποίηση του.
 • Δραστηριότητες για την βελτίωση της ατομικής υγιεινής και της υγιεινής τους προσωπικού χώρου (για παράδειγμα πλύσιμο χεριών, οργάνωση ενδυμάτων στη ντουλάπα κ.α.)
 • Δραστηριότητες με σκοπό την ορθή χρήση του νομίσματος και την απόκτηση της ικανότητας αγοραπωλησιών (για παράδειγμα επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ).
 • Συμβουλευτική καθοδήγηση για την υποστήριξη των ατόμων με συνεργασία παιδαγωγού – γονέα – μαθητή.

Για την επίτευξη όλων των ανωτέρων στόχων οι συνεδρίες στα πλαίσια της αυτόνομης διαβίωσης θα πραγματοποιούνται είτε ατομικά, είτε ομαδικά στους χώρους του κέντρου μας καθώς και σε εξωτερικούς χώρους και επιχειρήσεις της πόλης μας σε συνεννόηση με τους γονείς.