Η Προσέγγιση

Η ακριβής και πρώιμη διάγνωση οδηγεί σε καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Στόχος της ομάδας μας είναι να κατανοήσει τι προκαλεί τα συμπτώματα του παιδιού σας με στόχο την ακριβή σχεδίαση ενός προσαρμοσμένου θεραπευτικού προγράμματος.

Το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών παρέχει εξατομικευμένη παρέμβαση προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε παιδιού.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να παρέμβουμε στην δυσκολία, και να χτίσουμε πάνω στις δεξιότητες και ικανότητες του παιδιού σας.

Στείλτε μας Μήνυμα