Δεξιότητες για Σχολική Ετοιμότητα

Σύμφωνα με το Baseline Assessment Profiling του Warwickshire County Council, οι δεξιότητες που πρέπει να έχει ένα νήπιο για σχολική ετοιμότητα είναι:

Συναισθηματική και Κοινωνική Ανάπτυξη:

 • Έχει σιγουριά, δείχνει αυτοπεποίθηση.
 • Είναι ικανό να δημιουργήσει ικανοποιητικές σχέσεις με άλλα παιδιά και ενήλικες.
 • Δουλεύει σαν μέλος μιας ομάδας και ανεξάρτητα.
 • Είναι ικανό να συγκεντρωθεί και να κάνει υπομονή καθώς μαθαίνει και να ζητήσει βοήθεια όταν τη χρειαστεί.
 • Είναι πρόθυμο να εξερευνήσει κάτι καινούριο και δείχνει ικανό να πάρει πρωτοβουλία και να λύσει απλά πρακτικά προβλήματα.
 • Επιδιώκει ανεξαρτησία στην επιλογή μιας δραστηριότητας, στο ντύσιμο και στην προσωπική υγιεινή.
 • Είναι ευαίσθητο στις ανάγκες και στα συναισθήματα των άλλων και δείχνει σεβασμό.
 • Περιμένει τη σειρά του και μοιράζεται αντικείμενα.
 • Μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του και να συμπεριφερθεί ανάλογα.
 • Αναπτύσσει μια κατανόηση για ό,τι είναι σωστό, ό,τι είναι λάθος και γιατί.
 • Φροντίζει και ενδιαφέρεται για το περιβάλλον, την περιουσία και τους ζωντανούς οργανισμούς.

Δείχνει μια ποικιλία συναισθημάτων, όπως χαρά, θλίψη, περιέργεια σε σχέση με τις εμπειρίες της ζωής.

Γλώσσα, Προανάγνωση, Προγραφή:

 • Ακούει προσεχτικά και συζητάει για τις εμπειρίες του σε μικρές και μεγάλες ομάδες.
 • Χρησιμοποιεί αυξανόμενο λεξιλόγιο με μεγαλύτερη ευχέρεια για να εκφράσει τις σκέψεις του και να μεταφέρει το νόημα στον ακροατή.
 • Ακούει και αντιδράει σε ιστορίες, τραγούδια και ποιήματα.
 • Φτιάχνει ιστορίες και συμμετέχει σε αλλαγή ρόλων με σιγουριά.
 • Απολαμβάνει τα βιβλία και τα χειρίζεται με προσοχή, κατανοώντας πώς είναι δομημένα.
 • Κατανοεί ότι οι λέξεις και οι εικόνες έχουν νόημα και ότι στα ελληνικά διαβάζουμε από αριστερά προς δεξιά και από πάνω προς τα κάτω
 • Αρχίζει να συνδέει ήχους με συλλαβές, λέξεις και γράμματα.
 • Αναγνωρίζει γράμματα της αλφαβήτας σαν μορφές και σαν ήχους.
 • Χρησιμοποιεί γραφή, εικόνες, σύμβολα, οικείες λέξεις και γράμματα για να μεταφέρει το νόημα.
 • Μπορεί να γράψει το όνομά του σωστά με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.


Προμαθηματικές Έννοιες:

 • Χρησιμοποιεί μαθηματική γλώσσα, όπως κύκλο, μπροστά από, μεγαλύτερο από και πιο πολύ, για να περιγράψει σχήμα, θέση, μέγεθος και ποσότητα.
 • Μπορεί να αναγνωρίσει και να αναπαράγει ακολουθίες.
 • Χρησιμοποιεί μια εξελισσόμενη μαθηματική ικανότητα για να λύσει πρακτικά προβλήματα.
 • Είναι εξοικειωμένο με παιχνίδια αριθμητικής και δραστηριότητες.
 • Μπορεί να συγκρίνει, να κατηγοριοποιήσει, να ταιριάξει και να μετρήσει χρησιμοποιώντας καθημερινά αντικείμενα.
 • Μπορεί να αναγνωρίσει και να χρησιμοποιήσει αριθμούς μέχρι το 10.
 • Μέσα από πρακτικές δραστηριότητες, κατανοεί και καταγράφει αριθμούς.
 • Δείχνει να αντιλαμβάνεται τις αριθμητικές πράξεις, όπως πρόσθεση και αφαίρεση.

Γενικές Γνώσεις και Κατανόηση:

 • Μπορεί να μιλήσει για το που μένει, το περιβάλλον, την οικογένεια και για γεγονότα της ζωής του του παρελθόντος και του παρόντος.
 • Μπορεί να εξερευνήσει και να αναγνωρίσει στοιχεία οργανισμών, αντικειμένων και γεγονότων του φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος και να παρατηρήσει ομοιότητες, διαφορές και αλλαγές.
 • Συζητάει για πράγματα που παρατηρεί, κάνει ερωτήσεις για να λάβει πληροφορίες για το πώς και γιατί δουλεύουν κάποια πράγματα.
 • Μπορεί να εξερευνήσει και να επιλέξει υλικά και εργαλεία και να χρησιμοποιήσει δεξιότητες όπως χαρτοκοπτική, κατασκευές κ.α. για διάφορους λόγους.
 • Μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία, όπου χρειάζεται, για να υποστηρίξει τη μάθηση.

Κινητική Ανάπτυξη:

 • Κινείται με σιγουριά και με αυξανόμενο έλεγχο και συντονισμό.
 • Έχει αντίληψη του χώρου.
 • Σκαρφαλώνει και ισορροπεί με μεγαλύτερη επιδεξιότητα.
 • Χειρίζεται υλικά, εργαλεία και κατασκευές με αυξανόμενο έλεγχο.
 • Δημιουργεί με φαντασία.
 • Εξερευνεί ήχο και χρώμα, υφή, σχήμα, φόρμα και χώρο σε 2 και 3 διαστάσεις.
 • Αντιδρά με διάφορους τρόπους σε ό,τι βλέπει, ακούει, μυρίζει, ακουμπάει και αισθάνεται.
 • Μέσα από την τέχνη, τη μουσική, το χορό, τα παραμύθια και το δημιουργικό παιχνίδι, δείχνει αυξανόμενη ικανότητα να χρησιμοποιεί τη φαντασία του, να ακούει και να παρατηρεί.