Αποκατάσταση Διαταραχών

Το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών παρέχει εξατομικευμένη παρέμβαση προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε παιδιού. Αξιολογούμε τις ειδιαιτερότητες του με βάση τα συμπτώματα και προχωράμε στη βέλτιστη λύση η οπόια περιλαμβάνει θεραπεία για το παιδί αλλά και υποστηρικτική δράση για το οικογενειακό περιβάλλον.
Ανάλογα με τα συμπτώματα μπορεί το παιδί να χρειάζεται Λογοθεραπεία ή Eιδική Αγωγή.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Λογοθεραπεία

 1. Διαταραχές φωνής (αφωνία/δυσφωνία)
 2. Εξελικτικές γλωσσικές διαταραχές (στο σημασιολογικό τομέα, φτωχό λεξιλόγιο, δυσκολίες στη σύνταξη και τη γραμματική, στη φωνολογία)
 3. Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές- ΔΑΔ (φάσμα του αυτισμού)
 4. Διαταραχές ροής της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)
 5. Προβλήματα ακοής ( βαρηκοΐα, κώφωση)
 6. Διαταραχές μάσησης και κατάποσης (δυσφαγία)
 7. Αφασικά σύνδρομα (αφασία Broca) σε ασθενείς μετά από εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ)
 8. Νευρογενείς κινητικές διαταραχές ομιλίας (δυσαρθρία, απραξία)
 9. Κρανιογκεφαλικές κακώσεις (ΚΕΚ)
 10. Ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε λαρυγγεκτομή (τραχειοστομία)

Ειδική Αγωγή

 1. Όταν δυσκολεύεται να ανακαλέσει πληροφορίες στη μνήμη
 2. Όταν έχει δυσκολίες στη συγκέντρωση
 3. Όταν παρουσιάζει υπερκινητικότητα κατά την εκπόνηση μιας εργασίας
 4. Όταν σηκώνετε από τη καρέκλα σε τακτά χρονικά διαστήματα
 5. Όταν κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη
 6. Όταν μπερδεύει τα γράμματα μεταξύ τους
 7. Όταν ξεχνά γράμματα ή λέξεις στο γραπτό του
 8. Όταν έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση
 9. Ξεσπάσματα θυμού και επιθετικότητας